Català | Español

Som una empresa que assessora i gestiona tots els tràmits que els ajuntaments, mànagers, companyies d’artistes i entitats diverses han de fer per contractar els artistes, sempre garantint que es compleix la normativa legal.

A Subiturre donem valor a l’art.

– Què fem –

Ajudem els ajuntaments, mànagers, entitats o empreses promotores d’espectacles a complir amb la normativa vigent en contractació d’artistes.

Aquesta normativa especifica que l’artista sempre ha d’estar contractat pel promotor, empresari o entitat organitzadora de l’espectacle.

Fem tots els tràmits a nom de l’ajuntament, promotor, mànager o entitat obligada a contractar, a través d’un gestor virtual gratuït per als nostres clients i que aporta els següents avantatges:

  • Permet sol·licitar actuacions / altes a la seguretat social d’artistes amb un sol clic.
  • Recull la informació laboral i econòmica de l’activitat artística i en permet la consulta de forma permanent.
  • Facilita la comunicació entre Subiturre, l’empresa contractant i l’artista.
  • La calculadora permet fer càlculs exactes sobre les despeses i els imports nets que cal cobrar.
  • Facilita la previsió i control de despeses de seguretat social, IRPF i nòmines a l’empresa contractant.
  • Cada empresa contractant té accés exclusiu al seu gestor i pot personalitzar la informació que conté segons les seves necessitats.
  • També fem tots els tràmits relacionats amb la presentació d'impostos trimestrals i anuals que exigeix l'Agència Tributària.

– Preguntes Freqüents –

1. Som un grup o companyia d’artistes, com haig de cobrar la meva actuació?
En espectacles públics l’entitat contractant pagarà els vostres serveis mitjançant una nòmina i en cap cas es farà a través d’una factura.

2. Un artista pot emetre una factura pels seus serveis?
En espectacles públics l’artista sempre ha d’estar contractat laboralment, és a dir, l’empresa contractant farà les altes a la seguretat social en règim d’artistes. En cap cas és una prestació de serveis en què es pugui sol·licitar factura a l’artista.

3. Un artista pot ser autònom?
Els artistes queden exclosos del règim professional de treballadors autònoms quan es tracta d’espectacles públics.

4. Qui està obligat a contractar l’artista?
Els promotors o els organismes públics que duguin a terme les tasques d’organització de l’espectacle. També poden assumir aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no només com a simple comissionista o representant de zona.

5. Si sóc Ajuntament estic obligat a contractar els artistes?
Sí, té l’obligació de tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes qui dugui a terme les tasques d’organització de l’espectacle.

També pot assumir aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no com a simple comissionista o representant de zona.

6. Si sóc una entitat sense ànim de lucre (comissió de festes, associació de veïns...), estic obligat a contractar els artistes?
Sí, té l’obligació de tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes qui dugui a terme les tasques d’organització de l’espectacle.

També pot assumir aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no com a simple comissionista o representant de zona

7. Si sóc promotor estic obligat a contractar els artistes?
Sí, té l’obligació de tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes qui dugui a terme les tasques d’organització de l’espectacle.

També pot assumir aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no com a simple comissionista o representant de zona

8. Si sóc mànager estic obligat a contractar els artistes?
Sí, té l’obligació de tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes qui dugui a terme les tasques d’organització de l’espectacle.

També pot assumir aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no com a simple comissionista o representant de zona

9. Si el meu grup de música o companyia d’artistes té forma jurídica, puc contractar els artistes?
Quan el grup de música o companyia d’artistes té forma jurídica pròpia pot tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes en nom propi.

10. Si el meu grup de música o companyia d’artistes no té forma jurídica, com es contracten els artistes?
En espectacles públics la contractació dels artistes sempre és una contractació laboral, mai una prestació de serveis. Per tant, sempre us hauran de contractar i, per tant, tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes aquells que siguin els organitzadors o que tinguin una relació laboral real amb vosaltres (mànager).

11. Si sóc restaurant, hotel, sala de festes amb espectacles artístics en directe, estic obligat a contractar els artistes?
Sí, com a organitzadors de l’espectacle artístic heu de tramitar les altes en el règim d’artistes ja que és una contractació laboral, en cap cas una prestació de serveis.

12. Si sóc un artista amateur i no cobro, m’han de contractar?
Les altes a la seguretat social en règim d’artistes només s’han de tramitar si l’artista cobra per la feina feta. Si és amateur i per tant no cobra, no hi ha l’obligació de tramitar l’alta ja que no es considera que estigui treballant.

13. Si faig un bolo promocional, m’han de contractar?
Quan es realitza un bolo promocional l’artista sí que està treballant i la seva contraprestació és la promoció. Per tant, sí que s’han de tramitar les altes a la seguretat social, tot i que l’import a percebre pot ser 0.

14. El personal auxiliar de l’espectacle s’ha de contractar?
Si el personal auxiliar de l’espectacle està present a l’actuació, és a dir, si hi participa activament, sí que s’han de tramitar les altes a la seguretat social en règim d’artistes.

15. Sóc tècnic de so o llums. M’han de contractar?
Si durant l’espectacle el tècnic de so o llums és un integrant més del grup o companyia i per tant participa en l’actuació, sí que s’hauran de tramitar les altes en el règim d’artistes.

1. Qui té l’obligació de tramitar les altes a la seguretat social?
Els empresaris promotors o els organismes públics que duguin a terme les tasques d’organització de l’espectacle.

També assumeix aquesta obligació el mànager quan actua com a representant real dels artistes i no només com a simple comissionista o representant de zona.

2. Què passa si no tramito les altes i en tinc l’obligació?
Com a promotor, organitzador o mànager, si no es tramiten les altes dels artistes i/o s’utilitza una entitat jurídica intermediària:

· S’està incomplint amb l’obligació de tramitar les altes dels artistes al seu nom. És una infracció greu amb una sanció mínima de 3.126 euros i màxima de 10.000 euros, sense perjudici del presumpte delicte contra els drets dels treballadors amb les corresponents penes privatives de llibertat.
· En cas d’accident de l’artista, el promotor o mànager haurà d’assumir el pagament de totes les prestacions, incloses importants indemnitzacions, sense sense perjudici dels presumptes delictes contra els drets dels treballadors amb les corresponents penes privatives de llibertat.
· L’entitat jurídica intermediària pot incórrer en frau de llei per simulació de relació laboral i cessió il·legal de treballadors. Aquest frau també està regulat penalment.

3. I la pràctica actual quina és?
Tot i que la normativa és molt clara i específica, a la pràctica l’artista s’ha vist obligat a assumir la càrrega de la seva pròpia contractació, un fet inèdit en altres col·lectius. Això és conseqüència del fet que alguns promotors, organitzadors o mànagers no assumissin la seva responsabilitat (però això no els eximeix de tenir-la).

Si la normativa s’aplica correctament per part de tots els agents que hi intervenen, l’artista veu reconeguts els seus drets, es pot despreocupar d’aquests aspectes legals i centrar-se en la part artística de la seva feina.

1. Quina és la normativa que regula la contractació d’artistes
Reial Decret 1435/1985, de l’1 d’agost, que regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

La normativa que regula la contractació d’artistes estableix que en espectacles públics, aquests es consideren treballadors per compte aliè i han de ser contractats per l’empresa organitzadora de l’espectacle mitjançant un contracte laboral. En cap cas es tracta de la prestació d’un servei en què es sol·licita una factura a l’artista.

Com que es tracta d’una relació laboral també és d’aplicació l’Estatut dels treballadors, en què s’especifica, en el seu article 2.e), que són relacions laborals de caràcter especial les dels artistes en espectacles públics.
Estatut dels treballadors.

2. Quina normativa regula l’IRPF dels artistes?
Es consideren relacions laborals de caràcter especial aquelles que per les seves especials característiques necessiten una regulació específica, entre elles la dels artistes en espectacles públics. Per tant, el tipus de retenció aplicable no podrà ser inferior al 15 %.

Article 86 Reial decret llei 439/2007

3. Quines activitats són considerades artístiques per la Seguretat Social?
Link. Seguretat Social.

4. Quines són les bases de cotització en règim d’artistes?
link. Seguretat Social.

5. Quins són els tipus de cotització en règim d’artistes?
Link. Seguretat Social.

– La nostra història –

Subiturre neix de la col·laboració entre dos germans, en Jordi i l’Anna Torrents Subirats. En Jordi és artista i l’Anna llicenciada en dret.

En un inici, ens trobem que la pràctica instaurada en el món artístic és sol·licitar una factura a l’artista. Per aquest motiu, i amb la intenció de facilitar aquests tràmits als artistes, Subiturre es posa en funcionament tramitant en nom propi les altes a la Seguretat Social en règim d’artistes i emetent tot seguit una factura a l’empresa realment contractant.

El boca-orella funciona i en poc temps tenim un volum més que considerable d’artistes que sol·liciten els nostres serveis. S’afegeixen al nostre projecte la Isabel, la Laura i en Rubèn, també artistes, economistes i gestors culturals amb experiència en gestories no especialitzades.

El novembre de 2014 tenim una reunió amb la inspecció de la Seguretat Social en què se’ns informa clarament que aquesta manera de procedir no és correcta. En realitat les altes han de provenir de les empreses contractants, és a dir, ajuntaments, promotors o mànagers que tenen una relació laboral real amb els artistes o són qui realment contracta l’artista, mai d’una empresa intermediària.

Seguint amb el nostre propòsit d’ajudar l’artista i dignificar la professió ens entossudim a fer que canviï la pràctica instaurada, i que s’apliqui correctament la normativa de contractació dels artistes.

Actualment posem tot el nostre coneixement i experiència a l’abast dels ajuntaments, promotors, mànagers, companyies d’artistes, etc., per tal que es compleixi amb la normativa de contractació dels artistes i facilitem en tot moment la gestió i els tràmits.

El nostre objectiu és que es valori l’activitat artística en la nostra societat, dignificar el treball de l’artista i contribuir a normalitzar la seva vida laboral.

Els nostres preus estan adaptats a les particularitats del règim d’artistes:

8,5 euros
per actuació i artista.35 euros mensuals
per confecció de nòmines i tcs.
(només en els mesos que hi hagi actuacions)

Preus sense iva.Preus de l'assessoria fiscal i comptable:

segons models presentats

– Contacte –

C. Sant Martí, 8 - 08560 - Manlleu
Telèfon: 639 469 870 / 679 774 721
Horari d’Oficina: De dilluns a Divendres de 9 a 14h

hola@subiturre.com
www.subiturre.com


En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Subirats Torrents SL estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.